Kas ir vides tehnoloģijas?

By   07/17/2015

Ar vārdu tehnoloģijas mēs nereti definējam daudz un dažādas lietas sākot no tām ierīcēm, kuras mēs izmantojam ikdienā, piemēram, personālo datoru, mobilo telefonu vai televizoru, līdz veidiem, kā tiek celtas ēkas un būvēti tilti. Un viens no vārdu savienojumiem, kuru tu saistībā ar tehnoloģijām nākotne dzirdēsi arvien biežāk, ir vides tehnoloģijas. Bet vai tu zini, ko nozīmē šis termins un kas ir vides tehnoloģijas?

Vides tehnoloģijas, kuras nereti sauc arī par “zaļajām”, videi draudzīgajām vai tīrajām tehnoloģijām, ir process, kad kādu ierīču vai sistēmu radīšanā tik iesaistīta viena vai vairākas dažādas zinātnes, kuras ir saistītas ar vidi un vides saglabāšanu, piemēram, vides zinātne, videi draudzīgā ķīmija vai vides monitorings. Šī procesa rezultātā tiek radītas iekārtas, kuras cilvēkiem palīdz veidot, uzturēt un attīstīt vidi, dabu, un dabiskos resursus, lai pēc iespējas minimizētu cilvēku darbības ietekmi uz vidi.

Vēl bieži terminu vides tehnoloģijas lieto arī, lai aprakstītu tehnoloģijas, kuras palīdz cilvēkiem radīt ilgtspējīgas enerģijas avotus, piemēram, vēja ģeneratori, bioreaktori un saules baterijas ir lieliski vides tehnoloģiju piemēri. Kā arī terminu vides tehnoloģijas bieži arī izmanto, lai vispārīgi aprakstītu elektronisko iekārtu klasi, kuras palīdz cilvēkiem ilgtspējīgāk un labāk kontrolēt to dažāda veida resursus.

Vides tehnoloģiju pašā pamatā ir ne tikai pats procesa gala iznākums – dažādas ierīces un sistēmas, kuras palīdz mums dzīvot videi draudzīgāku dzīvi, bet arī šo iekārtu un ierīču ražošanas procesa padarīšana videi draudzīga un ilgtspējīga. Vides tehnoloģijas fokusējas uz to, lai cilvēki ar laiku spētu atrast, radīt un pēc tam arī izmantot tīrus enerģijas avotu, kas novērstu to milzīgo ietekmi, kuru mēs atstājam uz vidi, piemēram, no zemes dzīlēm pumpējot naftu. Un, tā kā lielākā dažā pašreiz plaši izmantoto enerģijas avotu ir izsmeļami, tad tieši vides tehnoloģiju joma ar laiku kļūs par galveno enerģijas ražošanas, apstrādes un uzglabāšanas jomu. Kas nozīmē, ka vides tehnoloģijas noteikti vajadzētu ne tikai arvien vairāk pētīt, bet arī vairāk attīstīt, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu tās iekļaut mūsu ikdienas dzīvē.

Jomas, kurās visbiežāk tiek izmantotas vides tehnoloģijas ir, piemēram, atkritumu otrreizējā pārstrāde, atjaunojamās enerģijas ražošana, ūdens un gaisa attīrīšana un enerģijas konservācija.

Visbiežāk, lai radītu kādu no vides tehnoloģijām, vai pat nereti darbotos ar šī tipa tehnoloģijām, cilvēkiem ir nepieciešamas ļoti konkrētas un specifiskas zināšanas šajā jomā, jo vides tehnoloģijas, lai gan ir ļoti labas, to ražošana un izveide ir ļoti sarežģīta. Cilvēki, kuri darbojas jomās, kuras ir saistītas ar vides tehnoloģijām, ir apguvuši vides inženierijas, vides ķīmijas vai tieši vides tehnoloģiju jomās, jo šo jomu pārstāvji vislabāk pārzina dažādu ar vidi un tās saglabāšanu saistītos procesus un tātad arī šīs tehnoloģijas.