Kas ir alternatīvā enerģija?

By   08/06/2015

Aizvien vairāk cilvēki sāk uztraukties par dabas piesārņojumu – CO2 izmešiem, siltumnīcas efektu – , kā arī pārmērīgu resursu izmantojumu, jo daļa no dabā pieejamajiem resursiem neatjaunojas. Tomēr ikdienas dzīves nodrošināšanā ir nepieciešami gan resursi, gan enerģija. Līdz ar to ikdienas procesu un iekārtu darbības nodrošināšanā aizvien vairāk tiek izmantota alternatīvā enerģija. Alternatīvā enerģija ir enerģija, kas nerada videi kaitīgo piesārņojumu vai arī, salīdzinot ar citiem enerģijas veidiem, rada to pavisam niecīgā daudzumā. Alternatīvā enerģija tiek iegūta no tiem resursiem, kurus ir iespējams atjaunot vai arī šo resursu izmantojums ir bezgalīgs.

Tiek izšķirti vairāki alternatīvās enerģijas veidi. Viens no svarīgākajiem veidiem ir saules enerģija. Saule ir debesu ķermenis, kura enerģijas izmantojuma potenciāls ir nebeidzams. Tā nodrošina siltumu, kā arī tās enerģiju ir iespējams izmantoto elektrības ražošanā. Šobrīd plaši tiek izmantoti saules kolektori kā arī fotoelektriskie paneļi, kas plašāk pazīstami kā saules baterijas. Ar saules kolektoru palīdzību iespējams ražot siltumu, bet saules baterijas nodrošina cilvēkus ar alternatīvu elektroenerģijas ražošanas iespēju. Tāpat saules enerģija tiek izmantota siltumsūkņos. Aizvien vairāk šis alternatīvais enerģijas avots tiek izmantots, lai pārveidotu dažādas tehnoloģijas. Piemēram, ir izgudrota lidmašīna, kas darbojas ar saules bateriju palīdzību, līdz ar to tiek samazināts kaitīgo izmešu daudzums. Attīstoties zinātnei un tehnoloģijām aizvien vairāk būs iespējams izmantot šo atjaunojamo enerģiju avotu arī citās sadzīves jomās.

Otrs alternatīvās enerģijas veids ir vēja enerģija. Tomēr patiesībā šāda enerģija nebūtu iespējama, ja nebūtu saules. Tieši saule, nonākot Zemes atmosfērā, rada izmaiņas, kā rezultātā rodas vējš. Līdz ar to arī vējš ir atjaunojamais resurss, kuru izmanto alternatīvās enerģijas iegūšanā. Dažādas tehnoloģijas kā, piemēram, vēja ģeneratori un turbīnas, nodrošina cilvēci ar elektroenerģijas ieguvi. Gluži kā pārējie alternatīvās enerģijas veidi, arī šis nerada vides piesārņojumu un nepatērē neatjaunojamos dabas resursus.

Biomasa ir viens no svarīgākajiem enerģijas veidiem, kas šobrīd jau rada lielāko daļu reģeneratīvās enerģijas. Ar biomasas enerģijas pārveidi iespējams saražot gan siltuma, gan mehānisko, gan elektrisko enerģiju, kas tālāk tiek izmantota sadzīves procesos. Biomasa rada iespēju darboties koģenerācijas stacijām. Koģenerācija ir vienlaicīga siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana vienotā ciklā, līdz ar to tiek pielietots tikai viens kurināmā veids. Ar biomasas enerģijas palīdzību tiek ražots arī biodīzelis, ko izmanto transportam.

Noteikti svarīgs alternatīvaās enerģijas ieguves avots ir pati Zeme, no kuras dzīlēm iespējams gūt milzīgu siltuma daudzumu. Mūsdienās jau plaši tiek ražoti siltumsūkņi, kas uzsūc apkārtējo siltumu, to uzkrāj. Pēc tam šo siltumu iespējams izmantot siltumapgādē, kā arī ūdens sildīšanā. Ģeotermālā enerģija, kas rodas no Zemes sakarsušajiem iežiem, pazemes ūdeņiem, ļauj ražot dažādas iekārtas. Ģeotermālās stacijas arī nodrošina ne tikai siltuma ieguvi, bet arī elektroenerģijas ražošanu. Ģeotermālā enerģija visvairāk tiek iegūta un plašāk izmantota tieši tajos reģionos, kur ir seismiski aktīvas zonas, kā arī ir pieejami pazemes ūdeņi, kuru temperatūra ir vidēji 60 grādi pēc Celsija.

Arī ūdens ir viens no alternatīvas enerģijas ražošanas avotiem. Ūdens enerģija ļauj ražot elektrību, izmantojot hidroelektrostacijas. Ūdens tecēšana un straumes, saskaroties ar šķērsli, nodod daļu savas enerģijas un rada mehānisko, kuru pēc tam ir iespējams izmantot arī tālāk. Tomēr hidroelektrostacijas ir viens no tiem alternatīvās enerģijas ražotājiem, kas nodara kaitējumu – tiek mainīta upes mikroflora, bojāta ūdens kvalitāte, jo rodas baktērijas, tiek paātrināta upes krastu korozija, kā arī appludinātas daudzas teritorijas, kuras būtu iespējams izmantot citādākos nolūkos, piemēram, dzīvošanai.
Tāpat pie alternatīvās enerģijas avotiem var nosaukt radianto enerģiju un pastāvīgos magnētus.