Biomasa

By   08/06/2015

Biomasa ir dabas resurss, kas veidojies no organiskām vielām. Ar šādā veidā iegūtu enerģiju iespējams nodrošināt siltumu, mehānisko un elektrisko enerģiju, kas veidojusies no atjaunojamajiem resursiem. Siltuma ražošanai no biomasas ir nepieciešami arī apkures katli, kas ir speciālas ierīces. Lai tās spētu darboties, tiek izmantoti bioloģiski atjaunojamie resursi – kūdras un koka granulas, salmi, šķelda, kā arī rapšu izstrādājumi. Biomasa šobrīd tiek plaši izmantota, lai aizstātu tādu fosilo kurināmo izejvielu kā nafta, gāze un akmeņogles, kas pieder pie neatjaunojamajiem dabas resursiem. Līdz šim izmantotais kurināmais resurss radīja lielu vides piesārņojumu, kā arī daudzkārt palielinājās CO2 izmeši, taču biomasa šādas dabai nedraudzīgas sekas samazina. Biomasas resursiem ir dažādi veidi, piemēram, koks, alkohola degviela, atkritumi, graudaugi, kā arī biogāze.

Biomasu ir iespējams izmantot vairākās pārveides tehnoloģijās. Galvenās no tām šobrīd ir siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana koģenerācijas procesā, bioetanola ražošana, biodīzeļa ražošana un kokogļu ražošana. Ikviena no pārveides tehnoloģijām ļauj samazināt apkārtējās vides piesārņojumu, kā arī ir alternatīva neatjaunojamo resursu izmantošanai.

Siltumenerģijas ražošana ir iespējama, pirmkārt, ar mazas jaudas apkures sistēmām, kur tiek izmantota šķelda, koka bluķi un granulas, un, otrkārt, ar centrālās siltumapgādes apkures sistēmām, kurās izmanto tādus kurināmos resursus kā šķelda, kūdra, no atkritumiem iegūtas kurināmās izejvielas, kā arī koksnes atlikumi, zāģu skaidas un citi atjaunojamie materiāli.

Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana koģenerācijas procesā ir ļoti nozīmīga, kā arī efektīva tieši maza apmēra lietojumam. Šādā veidā iespējams apsildīt telpas, kā arī ūdeni, kas var nodrošināt kā vienu māju, tā arī dažu māju kopumu.

Bioetanols (alkohols), kas tiek iegūts lielākoties no cukura un citu cieti saturošu organisko materiālu fermentācijas procesā, tiek izmantots transportlīdzekļu vajadzībām. Bioetanola kā kurināmā izmantošana neatšķaidītā veidā ļauj pilnībā izvairīties no naftas produktu izmantošanas šajā jomā.
Biodīzelis mūsdienās dažādās valstīs jau tiek plaši izmantots transporta vajadzībām. Galvenā biodīzeļa sastāvdaļa ir rapšu eļļa. Šo bioloģisko produktu var izmantot arī rūpniecisko izejvielu pārstrādes procesā.

Kokogļu ražošana ir svarīga tādās saimniecības sfērās, kā ēdināšana un siltums. Kokogļu gabali un granulas tiek izmantotas, lai pagatavotu ēdienus, kā arī apkures sistēmās, tāpat šis resurss tiek izmantots ūdeņraža ražošanas procesā.

Biomasa sniedz daudz priekšrocību, kuras būtu nepieciešams izmantot, lai izvairītos no vides piesārņojuma un izsmeļamo resursu iztērēšanas. Bioenerģijas ražošanā netiek tērēti neatjaunojamie dabas resursi, tāpat arī nerodas piesārņojums, kas rada siltumnīcas efektu. Šādas enerģijas ražošana ir arī ekonomiski izdevīga, jo ne tikai pati ražošana ir daudz lētāka, bet arī transporta izmaksas samazinās. Viens no svarīgākajiem aspektiem ir arī tas, ka ir iespējama stabila attīstība.

Latvija ir viena no tām valstīm, kas ir bagāta ar vienu no atjaunojamajiem dabas resursiem – koksni. Līdz ar to tas paver plašas iespējas biomasas ražošanā un izmantošanā. Diemžēl novecojušo tehnoloģiju, maksātnespējas un citu problēmu dēļ Latvija neražo biomasu tādos apmēros, kā tas būtu iespējams; koksne un šķelda tiek eksportētas uz ārvalstīm.