Atjaunojamie dabas resursi, to izmantojums

By   08/04/2015

Dzīvojot uz planētas Zeme, daba cilvēkiem piedāvā dažādus resursus. Tomēr šie resursi ir kvalificējami atjaunojamajos jeb atjaunīgos dabas resursos un neatjaunojamos. Neatjaunojamie dabas resursi kā, piemēram, dažādi derīgie izrakteņi, kā arī tik plaši izmantotā nafta pēc kāda laika izbeigsies, jo līdz šim cilvēki no dabas ir tikai ņēmuši, bet maz devuši atpakaļ, vairāk rūpējoties tikai par savu labumu un komfortu. Atjaunojamos dabas resursus, kā jau noprotams, ir iespējams atjaunot. Ir tādi resursi, kuri atjaunojas paši, bet dažkārt ir nepieciešama cilvēku palīdzība, lai resursi ātrāk atjaunotos.

Pie atjaunojamajiem dabas resursiem pieder augi, dzīvnieki. Lai gan šie dabas resursi spēj atjaunoties paši, tomēr dažkārt ir nepieciešama arī cilvēka palīdzība, lai atjaunošanās process notiktu ātrāk. Piemēram, koku stādīšana ir viens no tiem procesiem. Koki spēj paši radīt sēklas, no kurām izveidojas stādi, kas neļauj kokiem izzust, tomēr mūsdienās aizvien ātrāk un ātrāk tiek patērēts šis materiāls. Bez kokiem, kā arī citiem augiem nebūtu iespējams izdzīvot, jo tie ar fotosintēzes palīdzību pārvērš ogļskābo gāzi skābeklī, kas cilvēkam un citām dzīvām būtnēm ir vitāli nepieciešams. Tāpēc, lai koki neizzustu, nepieciešams tos stādīt. Arī pats koks tiek izmantots dažādu ikdienā nepieciešamu preču pagatavošanai, piemēram, papīram. Tas pats attiecas ne tikai uz augiem un kokiem, bet arī dzīvniekiem. Tie dod cilvēkiem gaļu, kā arī no ādām tiek gatavots apģērbs. Šie dabas resursi gan pārošanās procesā atjaunojas ātrāk nekā koki, tomēr ik pa laikam pienāk brīdis, kad kāda dzīvnieku suga ir tuvu izmiršanai. Līdz ar to cilvēkam ir jādod sava artava par šo resursu izmantošanu un jāiesaistās, lai dzīvnieki radītu pēcnācējus.

Svarīgākais no atjaunojamajiem resursiem ir saule, bez kuras pilnīgi neviena dzīva būtne nespēj izdzīvot. Izmantojot saules enerģiju, iespējams gūt siltumu, nepatērējot citus dabas resursus, kuru avoti ir izsmeļami. Saule ir debess ķermenis, kurš pats par sevi atjaunojas, līdz ar to šajā sakarā cilvēka palīdzība nav vajadzīga. Taču, radot dažādas vides tehnoloģijas, cilvēks kopā ar saules enerģiju var radīt iekārtas un tehnoloģijas.

Atjaunojamais dabas resurss ir arī vējš. Tas spēj radīt enerģiju, ar kuras palīdzību iespējams radīt elektrību, bez kuras cilvēks mūsdienās nespēj vairs eksistēt. Taču, lai ar vēja enerģiju varētu radīt elektrību, cilvēkam ir jādod savs ieguldījums, uzstādot vēja ģeneratorus. Šāda alternatīva elektrības iegūšanā ir nozīmīga un tiek izmantota jau kopš senatnes, kad tika būvētas vējdzirnavas.
Arī ūdens spēj radīt enerģiju, kuru iespējams izmantot vides tehnoloģijās, lai radītu alternatīvu neatjaunojamajiem dabas resursiem. Izmantojot ūdens enerģiju jeb hidroenerģiju, tiek būvētas hidroelektrostacijas (HES). Tāpat kā vēja ģeneratori, arī hidroelektrostacijas ražo elektrību.

Kā vēl viens no atjaunojamajiem dabas resursiem, ko sniedz pati Zeme, ir ģeotermiskā enerģija. Šī enerģija tiek izmantota, lai gūtu siltumu. Tiek izgatavoti speciāli siltumsūkņi, kas palīdz iegūt siltumu no Zemes dzīlēm. Līdz ar to māju apsildīšanā netiek patērēti tie dabas resursi, kurus cilvēks aizvien vēl nevar atjaunot.